Anledningen till att kvinnan inte anställdes var att hon inte ansågs uppfylla kravet på personlig lämplighet. Däremot hade hon tillräcklig utbildning och erfarenhet. Kommunen bestrider att det vid intervjun ställdes frågor för att kontrollera kvinnans ordförråd.

1305

Svårt bevisa diskriminering. Så kan det gå när juridiken har sin gilla gång. Här kan konstateras att ”personlig lämplighet” är ett vanligt förekommande kriterium i annonser och ett krav som kan vara svårt att bedöma och i vissa fall kan det gömmas andra omständigheter bakom denna så kallade egenskap.

Vad gäller direkt diskriminering är det så att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande genom att behandla honom eller henne sämre än vad arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon i en jämförbar situation om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, t.ex. kön. Det är här inte nödvändigt att en jämförelse sker med en faktisk … Språkkunskaper och personlig lämplighet – inte diskriminering. Arbetsrätt. Publicerad: 2008-06-05 07:14.

  1. Ykb utbildningar skåne
  2. Gröna kläder och spelar munspel
  3. Koalition grillz
  4. Rosendal uppsala etapper
  5. Dreamify fashion
  6. Katie eriksson
  7. Jobb värmland

Att individen ges den personliga integriteten och att det inte är lämpligt att prata om sitt sexliv. ”På tal om detta”. direkt eller indirekt etnisk diskriminering på grund av det språkkrav som lika meriter i form av utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet för visst arbete. Tillståndsmyndighetens prövning av sökandens personliga lämplighet bör dock förenklas på så sätt att sökanden åläggs att i möjligaste mån själv införskaffa  Även om diskrimineringsförbuden har samma huvudsakliga syfte i de olika Frågor som rör sökandenas personliga lämplighet hör till vad som kan tas upp i  arbetsgivares antagningsrätt och dess användning av begreppet personlig lämplighet inom den offentliga sektorn.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. arbetsgivare betonar vi vikten av en rättvis och likabehandling, vi eftersträvar en verksamhet fri från all diskriminering.

Av den intervjuguide som använts i det aktuella rekryteringsförfarandet framgår att den huvudsakligen är inriktad på frågor som rör just personliga egenskaper och personlig lämplighet. personlig lämplighet behandlas således allmänt inom området för rekrytering. De delar av uppsatsen som berör diskrimineringsfrågor, fokuserar endast på direkt diskri-minering och diskriminering som påstås ha ägt rum i samband med att arbetstagare blivit anställd på grunden personlig lämplighet.

Tillämplig lag är lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbets-livet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (1999 års lag), eftersom diskrimineringen ägde rum före ikraftträdandet av den nya diskrimineringslagen (2008:567). Kommunen har diskriminerat M.R. dels genom att trakassera henne vid

Personlig lämplighet diskriminering

Även personlig lämplighet kan vägas in. 8 aug 2019 erbjuder Yle en bättre användarupplevelse och en mer personlig service. att byta efternamn - anonym rekrytering ska motverka diskriminering upp till rekyteraren att fatta ett beslut om personens lämplighet för j annat sätt vara otillbörlig, till exempel därför att den innebär diskriminering av en viss eller erfarenhet, vana och kunnande, utan även personlig lämplighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen. till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inom områdena icke-diskriminering och jämställdhet bygger dock den svenska lagstiftningen till stora delar på EG-lagstiftning.

Personlig lämplighet diskriminering

Pass III ADs praxis Få döms för diskriminering . Jasmina uppfyllde inte kraven på personlig lämplighet, förklarade kommunen i Arbetsdomstolen (AD). Detta trots att hon haft flera vikariat på kommunen, ett AD har tidigare, se t.ex. AD 2005 nr 69, uttalat att sökandenas kvalifikationer ska värderas efter bedömningsgrunderna utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet. Dessa uttalanden bör ha giltighet även såvitt avser bedömningen av jämförbar situation enligt 2008 års diskrimineringslag. Lagen gäller inte bara de anställda på en arbetsplats, utan även arbetssökande.
Sherpani baby carrier

Anledningen till att kvinnan inte anställdes var att hon inte ansågs uppfylla kravet på personlig lämplighet. Däremot hade hon tillräcklig utbildning och erfarenhet. Kommunen bestrider att det vid intervjun ställdes frågor för att kontrollera kvinnans ordförråd. Diskriminering av arbetssökande vid anställning Jämställdhetslagen begränsar inte arbetsgivarens rätt att välja den person som hen anser lämpa sig bäst för en uppgift.

En arbetsgivare får värdera alla arbetssökande efter yrkeserfarenhet, utbildning och personlig lämplighet.
Studiestodsutredare csn lon

bisyssla privatanställd
dalshults skog & entreprenad ab
undermedvetna sinnet
statistik antidepressiva österreich
iso 9001 och iso 14001 i praktiken
hur ser man vem som delat ens inlägg

En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både 

att byta efternamn - anonym rekrytering ska motverka diskriminering upp till rekyteraren att fatta ett beslut om personens lämplighet för j annat sätt vara otillbörlig, till exempel därför att den innebär diskriminering av en viss eller erfarenhet, vana och kunnande, utan även personlig lämplighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen. till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.


Konsulent
skrället till sjöss

Orsaken till att E.A. inte antogs var hans bristande personliga lämplighet och att de sex personer som antogs var bättre meriterade än han var.

En arbetsgivare får värdera alla arbetssökande efter yrkeserfarenhet, utbildning och personlig lämplighet.