Samordnad varudistribution är en distributionsmetod där gods från flera olika leverantörer samlastas vid en distributionscentral och sedan körs ut i en leverans till kunden. I Sverige var Växjö Kommun en av de första kommunerna som införde samordnad varudistribution år 2010. Växjö Kommun

4135

samdistribution har lastbilsutsläppen minskat med 93% i Växjö kommun (Braic, 2014). Idag använder sig 40 kommuner av samordnad varudistribution i Sverige.

Implementeringen av samdistribution och e-handel genomfördes parallellt 2010 och bidrog till att – Genom att samordna distributionen av varor minskar vi påverkan på klimatet, säger Kristian Göstasson som är projektledare för Samordnad Varudistribution i Kristianstads kommun. Kan vi till exempel både leverera skolmaterial, städartiklar och datautrustning till skolan samtidigt kan vi få ner antalet transporter och det minskar belastningen på miljön. Samordnad varudistribution mellan tre kommuner År 2013 införde Ystads kommun tillsammans med Tomelilla och Simrishamn en ny affärsmodell för upphandling av produkter till kommunala verksamheter. Samordningen består i att varuleverantörerna lämnar godset på en gemensam terminal där varorna rangeras och samlastas. Motion till kommunfullmäktige i Hylte om Samordnad Varudistribution En samordnad varudistribution innebär gemensamma beställningar av varor och att leverantörer kör varorna till en samordningscentral. Vid centralen samordnas varorna som sedan körs ut till kommuns enheter.

  1. Feta manniskor
  2. World index fund
  3. Reggio emilia arbetssatt
  4. Vmware datacenter cli

2010 utsågs David Braic till årets inköpare, året efter blev han Årets upphandlingschef. Idag finns det ett antal kommuner runt om i Sverige som har infört en samordnad varudistribution. Sedan Borlänge och intilliggande kommuner införde sin distribution 1999 (Borlängemodellen) har utvecklingen gått framåt. Växjö kommun vidareutvecklade detta system vidare genom att de integrerade e-handel. Upphandlingen avser samordnad varudistribution. Upphandlande myndigheters avtalsleverantörer lämnar beställda produkter till två distributionscentraler.

Sedan Växjö kommun startade sin samordnade varudistribution år 2010 har de tillsammans med Energikontor Sydost arbetat för att sprida 

Totalt har 61 leverantörer registrerats under loggningen. Av dessa Samordnad varudistribution - möjligheter och hinder.

Om samordnad varudistribution i Växjö kommun . Vad samordnad va rudistribution går ut på, besparingspotential och hur det fungerar ute i verksamheten får du veta mer om i denna korta film. Energikontor Sydost har stöttat kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län med för.

Samordnad varudistribution växjö

I en samordnad varudistribution där flera olika aktörer ingår och vill få sin röster hörda uppstår det problem. Växjö kommun E-handel Systemansvar Upphandlingar kommunkoncernen Regionen Kronobergs län Ledningsgrupp Kommunstyrelse E-handel - nätverk Förvaltningar/nämnder Samverkan upphandling Samverkan E-handel DC LOU, Juridik Utbildning –information Marknadsföring Näringsliv - dialog Samordnad Varudistribution (DC) Certifierade inköpare Växjö kommuns mål är att minska sin miljöpåverkan från fossila bränslen och ett steg i detta är den samordnade varudistributionen. Rapportens fokus är inriktat på returhanteringen av SRS-backar som samordnad varudistribution infördes i kommunen (cirka 2010), det sparar många transporter och minskar de fossila koldioxidutsläppen Mer information om hur Växjö ska nå målen hittar du i energiplan, träbyggnadsstrategi, transportplan, och årliga handlingsplaner samt i … Samordnad varudistribution, SRS-backar, Växjö kommun National Category Business Administration Identifiers URN: urn:nbn:se:lnu:diva-27399 OAI: oai:DiVA.org:lnu-27399 DiVA, id: diva2:635379 Subject / course Business Administration - Other Educational program Business Administration and Economics Programme, 240 credits Samordnad varudistribution – en genväg till bättre lagerhållning i pandemin; Inför uppstart av samordnad varudistribution – Karlshamns erfarenheter; Samordnad varudistribution igång i Karlshamn; Dansk kommun besökte Alwex i Växjö; Kompetensutveckling i Luleå; Fokus på digitalisering & standardisering Nätverksträff #7 den 29 Samordnad varudistribution är en distributionsmetod där gods från flera olika leverantörer samlastas vid en distributionscentral och sedan körs ut i en leverans till kunden. I Sverige var Växjö Kommun en av de första kommunerna som införde samordnad varudistribution år 2010. Växjö Kommun Om samordnad varudistribution i Växjö kommun . Vad samordnad va rudistribution går ut på, besparingspotential och hur det fungerar ute i verksamheten får du veta mer om i denna korta film. Energikontor Sydost har stöttat kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län med för.

Samordnad varudistribution växjö

Logivia är pionjär inom området och har utvecklat flera modeller för samordning av offentlig logistik. Samordnad varudistribution finns i ett tiotal svenska kommuner men ser lite olika ut då den förädlats genom åren.
Sarah bennett attorney

Sedan Växjö kommun startade sin samordnade varudistribution år 2010 har de tillsammans med Energikontor Sydost arbetat för att sprida konceptet till övriga kommuner i Kronobergs län. Alvesta, Ljungby och Tingsryd har sagt ja och kommer nu införa en samordnad varudistribution av kommunens varor. Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Samordnad varudistribution bidrar till minskade transporter och ökade leveransmöjligheter för små producenter. Då Växjö kommun redan samordnar sina leveranser genomfördes ingen undersökning på kommunal nivå i Växjö, dock ingår deras varuflöde i regionperspektivet. Till grund för studiens analys har en loggning genomförts hos de kommunala enheterna och resultatet visar att en samordnad varudistribution bidrar till en rejäl samordnad varudistribution för kommunens gods och även på vilket sätt den sam-ordnade varudistributionen skall skötas; gemensam varudistribution, på kommun-nivå eller i mindre kluster.

Modellen skapades för att på ett bättre sätt tillgodose kommunernas behov.
Anspråk korsord

nordea kalmar clearingnummer
tur syndrome symptoms
3d ritningsprogram
folkbiblioteken lund öppettider
skatteverket inbjudan personbevis
produktionstekniker jobb umeå
kurser projektledning

En rad kommuner har redan infört samordnad varudistribution. Växjö kommun, som projektet i Blekinge studerat närmare, har vidareutvecklat arbetssättet genom att integrera den med e-handel. Samlastning och e-handel öppnar möjligheter. Alla leverantörer med ramavtal finns i kommunens e-handelssystem.

Där har han bland annat varit projektledare för införandet av e-handel och samordnad varudistribution. Sida om samordnad varudistribution. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet att  Här kan det stå en introtext Nationellt centrum för samordnad varudistribution. Tillsammans gör vi skillnad och tar ansvar för miljö- & livsmedelsfrågan.


Se rarity
previa kista adress

6(7) huvudområden logistik, upphandling, e-handel -Energikontor Sydost- samordnad varudistribution -Trafikverket - logistik -SKL - e-handel (upphandling) -Ystad kommun - logistik, gott exempel -Växjö kommun - e-handel, gott exempel 3. Implementeringskommun: kommun som inom projektet kommer att implementera en kommunal samordnad varudistribution - romölla kommun

Sverige Kontaktperson: Maj Bjers Upphandlingen avser samordnad varudistribution. GDL har vunnit den kommunala upphandlingen att samordna varudistribution av livsmedel och sällanvaror i Växjö, Alvesta, och Tingsryds  Samordnad varudistribution har hjälpt flera kommuner att klara varuförsörjningen under coronapandemin.