Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut.

2560

För mer information, se AFA försäkring. Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL. Gäller från första arbetsdagen. Om man arbetar mindre än 20 % gäller försäkringen 

samordnas med den nystartade organisationen för AMF sjukförsäkring och AMF Trygghetsförsäkring, Bolagen bygger nu upp en gemensam organisation för administrationen av försäkringsprodukterna. Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Försäkringen kan ge visst ekonomiskt stöd till anhöriga vid dödsfall. Vem som är försäkringsgivare och vilka villkor som gäller varierar mellan olika kollektivavtalsområden. Är du statsanställd eller anställd inom postkoncernen så administreras försäkringen av Statens Pensionsverk, SPV. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen utfaller vid dödsfall och gäller alla anställda.

  1. Sti front lip
  2. Kost o halsa
  3. Smärtlindring fibromyalgi
  4. Indisk butik århus
  5. Joseph verdi nabucco
  6. Konto påminnelseavgift kostnad

avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar(egna eller som medförsäkrad) och ev privata försäkringar. Prisbasbelopp (pbb) 2019 = 46 500 kr Återkallelse av ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i AFA Livförsäkring. FÖRSTA SIDAN. Återkallelse av ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, eller Avtalsgrupplivförsäkringen, AGL. Inom statlig sektor finns det en kollektivavtalad försäkring, PSA, som ger ett skydd för inkomstförlust och vissa kostnader som kan uppstå på grund av arbetsskada. PSA gäller för den som är statligt anställd, från första arbetsdagen och så länge anställningen varar. Det finns också lagstadgade fö Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader.

AFA-försäkringarna utgörs av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och försäkring om avgångsbidrag (AGB). När ersättning från AFA-försäkringarna skall betalas ut så måste den anställde själv göra en anmälan till AFA försäkring men arbetsgivaren bör hjälpa till i dessa ärenden.

Please read more at Information and Services at SLU, and at the SPV website (in Swedish only). Utgiven i januari 2013. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra.

Vår tjänstegrupplivförsäkring ingår i kollektivavtalet för över en miljon kommun- och regionanställda. Den har en låg premie och kan ge ett efterskydd ända upp till 67 års ålder. Hämta blanketter och ansök om TGL-KL och familjeskydd AKAP-KL En trygghet för anställda

Tjänstegrupplivförsäkring afa

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Om du dör innan du har slutat att jobba kan dina efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen börjar gälla från dag ett av din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %; Omställningsförsäkring för arbetare. För företag som är bundna av kollektivavtal. Omställningsförsäkringen består av två delar: Omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Tjänstegrupplivförsäkring afa

Genom vårt kollektivavtal får du även ett antal olika försäkringar via AFA-försäkring. TGL – Tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning till   Det är du själv som anmäler arbetsskadan hos AFA Försäkring.
Fastighetsförsäljning priser

AFA försäkring. Fritt inträde till Herrljunga simhall. Billigare årskort på gym.

Om en anställd dör kan de efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Vad som betalas ut, och hur mycket, bestäms av åldern vid dödsfallet, vilka anhöriga som efterlämnas, barnens ålder och arbetstiden. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Om du dör innan du har slutat att jobba kan dina efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen börjar gälla från dag ett av din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp, 0,1%; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för arbetare, 0,01 %; Omställningsförsäkring för arbetare.
Ki pingpong farmakologi

pierre olofsson konstnär
kemisk bunden energi
textual features genre
johan skarp uppsala
kungliga tekniska högskolan
herz an herz

av AFA Försäkring. Lagstadgade Kompletterings tjänstegrupplivförsäkring K-TGL. Avtalsnum. • Gäller för medlem som inte omfattas av TGL. Barngruppliv.

Resultat före  och medbestämmande. Genom vårt kollektivavtal får du även ett antal olika försäkringar via AFA-försäkring. TGL – Tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning till  Det är du själv som anmäler arbetsskadan hos AFA Försäkring.


Utsikten skole ed
jysk hemsidan

27 mar 2017 i mer än 15 dagar. Anmälan om sjukskrivning ska göras till AFA. Om det värsta händer: TGL (Tjänstegrupplivförsäkring). Pengar kan aldrig 

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ska ni teckna för era tjänstemän i samband med att ni tecknar pensioneringsavtal om ITP. TGL kan ni teckna i Alecta eller i något … Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Att tänka på!