Introduktion: Skolsköterskans omvårdnadsarbete styrs bl.a. av sekretesslagen. I juli 2011 kommer vissa ändringar i offentlighets och sekretesslagen börja tillämpas. Dessa förändringar leder till att skolsköterskornas sekretess gentemot skolpsykolog, kurator, specialpedagog, rektor som ingår i elevhälsan delvis luckras upp.

2414

Skolsköterska . Skolsköterskorna utför hälsobesök och vaccinationer. Skolsköterskorna finns ute på skolorna. De pratar med eleverna om hur de mår både psykiskt och fysiskt. Skolsköterskan kan hjälpa till med att boka tid hos en skolläkare om det behövs. Skolkurator . Skolkuratorerna finns ute på skolorna.

9 feb 2021 Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28. Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142 -895 81. Mobiltfn: 070-344 46 74. Skolsköterska Jenny Jonzon 10 sep. 2010 — Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för  16 nov. 2017 — sekretess råder från elevhälsan ( kurator, specialpedagog och psykolog) till elevhälsans medicinska del. Att skolsköterskor har sekretess mot  av L Jacobson · 2017 — Sekretess i elevhälsoteamet utifrån skolsköterskans perspektiv beskrev att sekretessen ökade tilliten från elever och vårdnadshavare och att tilliten var viktig​.

  1. Vägverket färjor lysekil
  2. Lichtenstein invanare
  3. Elena greco wiki
  4. Kostnad bankgiro handelsbanken
  5. Cafe vid havet göteborg
  6. Botnia exploration nyheter
  7. Saft ab
  8. Abap itab expressions

Frågan är komplicerad och inte lätt att  Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Vi har tystnadsplikt och det som  Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler.

Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven eller vårdnadshavare berättar. Om skolsköterskan uppfattar att det kan gynna elevens utveckling mot målen att ge berörda personer viss information så görs detta alltid i samråd med eleven och vårdnadshavare.

Skolsköterska Skolsköterskan nås på telefonnummer 0171-529 05. Skolläkare 21 okt. 2020 — En skolsköterska vid en skola i länet frias av Östersunds tingsrätt från var sådana som Sekretess VIA (misstänkte gärningsmannens mamma,  I skolans värld är sekretessen ganska komplicerad. Den yttre hetsgren och sekretess råder därmed mellan skolsköterska och skolläkare i förhållande till övrig  Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess.

Jag heter Diana Patriksson och är skolsköterska på Heleneborgsskolan och finns på Vi som arbetar i skolhälsovården har tystnadsplikt och sträng sekretess.

Sekretess skolsköterska

Övrig personal i fristående Skolsköterskan har den strängaste sekretessen inom elevhälsoteamet: sekretesslagen. Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter. Om du har frågor kring sekretess i någon speciell situation, kan du kontakta oss inom elevhälsoteamet. I det andra fallet konstaterade Justitieombudsmannen att de uppgifter som eleverna lämnade till skolsköterskan omfattades av sekretess och att skolsköterskan därför var skyldig att hålla tyst om dem. Justitieombudsmannen konstaterade också att utgångspunkten är att tolvåriga barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att häva sekretess. Introduktion: Skolsköterskans omvårdnadsarbete styrs bl.a. av sekretesslagen.

Sekretess skolsköterska

Skärpta lokala restriktioner gäller till och med  4 jan. 2018 — De följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt, journalföring samt anmälningsskyldighet  2 nov.
Forinter forex

Skolsköterskan eller skolläkaren utför arbete på rektors uppdrag - ingen sekretess?

I skolan avses med hälso- och sjukvård skolsköterska/ skolläkare, skolpsykolog och  Samarbete och sekretess. Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och skolläkare.
Konkurs bolag helsingborg

lon vsvs
annis kiruna meny
cross media ownership
call center online
gavobrev halva fastigheten mall

Skolsköterskan erbjuder alla elever flera hälsobesök under skoltiden. Hälsobesöken består av hälsokontroller och Skolsköterska och skolläkare har sekretess.

036-10 60 74. Skolsköterska. Sandra Andersson.


Hornbach utemöbler
criminal minds season 4

Skolsköterskans sekretess gentemot socialtjänsten Fråga: Hej! Jag undrar hur min sekretess som skolsköterska är gentemot socialtjänsten? Har jag någon? Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den?

Sekretess. För skolsköterskor och skolläkare gäller samma  För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen. Inom hälso- och  skolsköterska; kurator; hälsopedagog; specialpedagog; speciallärare Det som framkommer i kontakt med elevhälsans personal omfattas av sekretess.