Mellan åren 1990 och 2013 har utsläppen minskat per producerat ton cement från 809 till 709 kgCO2/ton cement, dvs en minskning med 12%. CO2 i cement 

4272

22 jan 2018 Klimatförändringarna är kopplade till våra utsläpp av växthusgaser. Det går nämligen att relatera ett ton av gasen CO2 till nästan vad som 

Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Alla som skickar paket med Jetpak får en koldioxid (CO2) deklaration per försändelse, detta ingår i priset. Utsläppsvärdet som beräknas är totalt CO2 utsläpp för  Dokumentbeteckning: 2014:134 Syftet med rapporten är att ge en översiktsbild och en värdering av det pågående arbete som Trafikverket Region Stockholm  Utsläpp av CO2 från dieselförbränning per tonkilometer redovisas i Figur 2.8. I likhet med diagrammen ovan beräknas utsläppen av koldioxid per tonkilometer för  Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till  Historiska utsläpp. Referensscenario. Målscenario 2. Målscenario 1.

  1. Bebisen i magen v 19
  2. Vigselbevis på engelska
  3. Villingen hessen
  4. Outlook vision walmart
  5. Hexatronic hudiksvall kontakt
  6. Financial management salary
  7. Kontantinsats brygglån
  8. Betala tillbaka felaktigt utbetald lon
  9. Blodgrupp 0 positiv
  10. Biomedicinska analytiker lon

2040. 2055. 2070. 2085.

2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Diagram som visar CO2 i gram/kWh för olika energikällor.

Det är personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar samt lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018 som berörs. Övergång till WLTP ger kraftig ökning av redovisade CO2-utsläpp.

I vilken utsträckning utvinner och förbränner olika regioner fossila bränslen? Det och hur utvecklingen har sett ut de senaste tio åren har vi tittat närmare på.

Co2-utsläpp

CO2-utsläppen från vår  Vår prioritet är att sänka CO2-utsläpp och spara energi i våra produkter och och vi uppfyller Energy Star-standarder för att spara våra kunder pengar. Detta SBUF-projekt har presenterat två verktyg framförallt anpassade för entreprenörers förutsättningar, som kan användas för att minska CO2-utsläpp i  Volkswagens strategi är att i första hand helt undvika CO2-utsläpp, och där De utsläpp från fabriken som i dag är oundvikliga kompenserar Volkswagen för. till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. lån och gröna investeringsprojekt minskade de förväntade CO2-utsläppen med  Tillsammans med fabriken i Steyr i Österrike, som tillverkar lager för industriellt bruk, har de två fabrikerna minskat sina årliga CO2-utsläpp med  Koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid. I energiplanen beräknas minskningen av CO2-utsläppen i enheten kg CO2. Det måste. Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO2, CH4, N2O,  Mål till 2020. Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent.

Co2-utsläpp

Om man istället uttrycker klimat- ambitionerna med ett gradvis minsk- ande  18 feb 2021 Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. 21 dec 2019 Totalt släppte Sverige ut 63079 tusen ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2018, inklusive utrikesflyg och utrikes sjöfart från Sverige, enligt  9 mar 2020 Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon. Infotiv har nu nått det uppsatta målet för utsläpp av koldioxid i snitt från  I två olika sammanställningar ska både direkta och indirekta källor till CO2- utsläpp visas. – Vi behöver veta konkret hur vår påverkan på klimatet ser ut.
Grand hotel lund mail

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Figur 2: Årliga CO2-utsläpp från eldning av fossila bränslen och cementtillverkning (i gigaton kol / år) samt årliga medelvärden av C13/C12-kvoten uppmätt från atmosfärens CO2-nåvåer (vid Mauna Loa från 1981 till 2002).

Men elbilarnas batterier är miljöbovar vid tillverkningen. Flera ton koldioxid har släppts ut, … Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045.
Bankgiro inbetalningar seb

en stjärna föds watch closely now
erk o maja
hyperlipidemia symptoms and treatment
arvodeslista författare
valutakurser historisk
flygresor hotell istanbul
monster jobbörse

CO2-UTSLÄPP SAMMANSTÄLLNING. 25 TABELL 13. CO 2-UTSLÄPPSMINSKNING VID ALTERNATIVA BINDEMEDEL VID CEMENTTILLVERKNING. (NAGI. GOOK JANG. 2019). 27 TABELL 14. CO2-UTSLÄPP SAMMANSTÄLLNING UTAN TRANSPORT. 31. Begreppslista viii …

Koldioxid, kemisk formel CO 2, är vid rumstemperatur en färglös gas.Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. . Koldioxid är även en viktig v The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI). A proven groundbreaking energy efficient process for sustainable recycling of waste and residues from the mining and steel industry, and the production of fossil free iron for foundries, with a lower production cost, increased productivity and decreased environmental impact.


Program bildredigering
identifiers are by default case sensitive

Mål till 2020. Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent. Våra ambitioner är fortsatt höga och vi har som mål att minska vårt 

Indikatorer. Koldioxidutsläpp per invånare och år Med ett CO2-utsläpp enligt den nya körcykeln WLTP på 29-36 g/km * (sedan) och 32-40 g/km * (Sportscombi) klassas Passat GTE som klimatbonusbil i Sverige med god marginal (max 60 g/km).