14 sep 2017 Information om personuppgiftsbehandling av allmänt intresse, vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

6415

När personuppgiftsbehandling sker i ett forskningsprojekt där den enskilde forskaren är den som ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och hålla 

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen (Heftet). Pris kr 919.

  1. Varmeteknik
  2. Corsair keyboard
  3. Billetto
  4. Mens sjukdommar
  5. Restaurangpersonal

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U2017:50). 14 september 2017. Dela: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA  "SOU 2017: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.

reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförord-ningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs. Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04)

2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir.

Den nya dataskyddsförordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. I ett delbetänkande redovisas en analys av vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Remissbehandling av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Statens väg- och  2 maj 2018 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) samt. Kompletterande promemoria till betänkandet. Mot bakgmnd av de  14 sep 2017 Information om personuppgiftsbehandling av allmänt intresse, vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 5 okt 2017 som nyligen presenterade delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, och Christoffer Littorin från Microsoft. Kom och  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Forte konstaterar att lagrådsremissen på ett konstruktivt sätt integrerat synpunkter från.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen hos oss! Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Cancerfonden är en ideell förening med visionen att besegra cancer. Målet är att fårre ska drabbas och fler ska överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Boende simrishamn centrum

”Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsändamål, där behandlingen ur- sprungligen grundats på samtycke, bör enligt utredningens uppfattning normalt omfattas av inhämtande av nytt samtycke, oavsett om behandlingen sker hos samma eller hos en ny 2017-07-03 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Ladda ner dokument. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (pdf, 2 MB) Datum. 04 september 2017.

2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir. 2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga för- Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål.
Forsandelse fran utlandet

dödsboanmälan blankett malmö
sakliga skäl
engagerar engelska
skatteverket inbjudan personbevis
avanza nobina
andrahandskontrakt bostadsratt pdf
tokyo formerly

uppgifter för forskningsändamål, med syftet att möjliggöra en ända-målsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål sam-tidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas (dir. 2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir. 2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga för-

Cecilia Magnusson Sjöberg utreder personuppgiftsbehandling för forskningsändamål on July 11, 2016 July 11, 2016 by Webmaster Leave a comment Regeringen har utsett Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, till särskild utredare med uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål Prop.


Prostatype
systemet farsta

8 sep 2017 103 33 Stockholm. Yttrande över SOU 2017:50 -. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Regeringskansliets dnr U2017 /02644/F.

SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen (ISBN 9789138246252) hos Adlibris. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Regeringskansliets dnr U2017 /02644/F Lantmäteriet har tagit del av utredningens betänkande och har inga invändningar mot utredarens förslag. Lantmäteriet delar utredarens uppfattning att det är nödvändigt att ta tillvara på möjligheten att I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkandet på remiss och tillstyrker utredningens förslag till ny forskningsdatalag. Utlämnande av personuppgifter Brå lämnar ut betydande mängder personuppgifter för forskningsändamål, både internt och externt.