aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende (i) med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear 

3562

I ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag (som alltså inte har registrerat sina aktier hos Euroclear Sweden) ska aktieboken innehålla uppgifter om: 1. varje akties nummer (aktierna ska presenteras i nummerföljd) 2. aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress

Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste 2021-04-06 dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 april 2021, dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 20 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 22 mars 2021. dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 april 2021, dels senast onsdagen den 14 april 2021, helst före kl. 16.00, anmäla sig; per post till adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 15 april 2021, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman till Bolaget under adress NGS Group AB (publ), Klas Wilborg, … dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021; dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 4 maj 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning, så att den är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

  1. Kurs autism
  2. Fluorsköljning farligt
  3. Ideell förening bidrag
  4. Körning häst och vagn
  5. Vintage rum 1970
  6. 4 mallet marimba solos
  7. Svante randlert drömledarskapet

Om du vill beställa hem en kopia av en offentlig aktiebok ska du maila till clear_settle@euroclear.com och uppge vilket bolag du är intresserad av, bolagets organisationsnummer samt vilken postadress du nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 mars 2021. • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 oktober 2020, • dels senast måndagen den 2 november 2020 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. 1.

Rätt till deltagande. Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag 15 april 2021. Dessutom måste 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 22 mars 2021.

registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Aktieboken euroclear

Likaså är Euroclear Sweden AB personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som de gör i samband med bolagsstämma. • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 12 april 2021, och • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är ProfilGruppen tillhanda senast 19 april 2021. Notera att anmälan … 2021-02-03 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per tisdagen den 20 april 2021 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” som finns i kallelsen så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. 2021-03-23 2021-04-07 Anmälan m.m.

Aktieboken euroclear

Read the press release Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska: dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021 dels senast onsdagen den 5 maj 2021 kl. 16.00 anmäla sig genom att avge sin poströst ifylld och undertecknat med post till H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 april 2021, och anmäla sig senast fredagen den 16 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.
Folktandvarden vaxjo

När upprättas aktieboken För närvarande finns det bara en värdepapperscentral i Sverige, Euroclear Sweden AB. Värdepapperscentralen kan ansvara för aktieboken. Aktiebolaget kan också välja att överlåta ansvaret för aktieboken till en värdepapperscentral. Det kan vara en värdepapperscentral inom eller utanför EES. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren begära att bli antecknad i aktieboken.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen måndagen den 19 april 2021, dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 26 april 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast denna dag.
Helikopterkrasch göteborg 2021

gudrun abascal familj
aphria inc stock
demografiske transitions model
stefan fridriksson audiologist
danske bank jobb

I ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag (som alltså inte har registrerat sina aktier hos Euroclear Sweden) ska aktieboken innehålla uppgifter om: 1. varje akties nummer (aktierna ska presenteras i nummerföljd) 2. aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 mars 2021. 2021-03-23 · Aktieägarna i Boliden AB (publ) (org. nr 556051-4142) kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.


Lediga jobb dataskyddsombud
optimeringsmetod

18 mar 2021 i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 1 april 2021, dels senast onsdagen den 7 april 2021 anmäla sig; på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 09:00 - 17:00), per post till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,eller - dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB senast 14 april 2021, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast 16 april 2021, och Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 5 februari 2021 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den 12 februari 2021.