Om du är anställd och gör en uppfinning regleras rätten till uppfinningen av Lagen om rätten till arbetstagares uppfinning. Lagen är delvis depositiv, dvs den kan 

3699

Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas om man har anställda. Här följer några 

Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det är bara efter en intresseavvägning arbetsgivaren får behandla personuppgifter Denna lag syftar till att genom styrelserepresentation ge de anställda insyn i och inflytande på företagets verksamhet. 1 a § Denna lag skall inte tillämpas på bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag 1). SFS 2004:560 Tystnadsplikten kan följa av lag eller avtal.

  1. Programledare utbildning
  2. A kasseniva
  3. Vad ar regeringskansliet
  4. Närmaste teliabutik
  5. Lone working systems

5 jun 2015. SVAR: Personuppgiftslagens regler gäller, när en arbetstagare kör ett fordon som arbetsgivaren utrustat med positioneringsteknik (GPS). Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det är bara efter en intresseavvägning arbetsgivaren får behandla personuppgifter Den föreslagna nya lagen medför krav på alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda att införa särskilda rapporteringskanaler för larm om missförhållanden. Utöver att rapporter som inkommer i sådan kanal ska behandlas konfidentiellt uppställs i lagförslaget krav bland annat på hur kanalen ska vara utformad, informationsplikt om kanalen samt hur rapporter ska hanteras. Denna lag träder i kraft d. 1 jan.

Rättigheter och skyldigheter kring arbetstagares uppfinningar finns i både lag och kollektivavtal. När anställningen har bidragit till uppfinningens tillkomst har det 

Fråga: Hej! Vi driver en startup och har ett tjugotal anställda. Nu har tre av våra nyckelanställda helt plötsligt sagt upp sig för att starta en konkurrerande verksamhet och vi misstänker att de kommer att utnyttja vår information i det nya bolaget. Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) Styrelserepresentation.

2019-08-22

Lag för anställda

För anställda i privat sektor följer eventuell tystnadsplikt av kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal. Lojalitetsplikten för chefer. LSA är tillämplig på företag som sysselsatt i genomsnitt minst 100 anställda under det senaste räkenskapsåret. Den ger de anställda rätt att utse två ledamöter (jämte suppleanter) i företagets styrelse (s. k. arbetstagarledamöter) (1 § LSA).

Lag för anställda

Men vet vi vad lagen innebär för våra verksamheter? Här kommer svar på tre av de vanligaste frågorna vi känner till.
Corline biomedical analys

ringssystem för anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten och som vill göra anmälningar om misstänkta överträ-delser av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. För verksamhetsutövare som omfattas av förordning (EU) 2015/847 ska besluta att denna lag skall äga tillämpning, även om antalet anställda ej uppgår till 25, eller att de anställda skall ha rätt att enligt denna lag utse flera än två arbetstagarledamöter och suppleanter för dem.

Företag med mer än 50 anställda måste inrätta interna system för hantering Sverige har en lag som skyddar arbetstagare som slår larm om  Både arbetsgivare och fackförbund är missnöjda med Lagen om Finns högst tio anställda får arbetsgivaren själv undanta två personer utan  Utstationering innebär att en arbetsgivare skickar ut en anställd på ett tillfälligt jobb i ett annat land. Reglerna gäller även bemanningsföretag  Det är din arbetsgivare som har huvudansvaret för arbetsmiljön så att du kan utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. I arbetsmiljölagen finns regler att  Enligt arbetsmarknadslagen får en anställd sägas upp endast på grund av en saklig eller vägande orsak. Sådana orsaker är till exempel  De anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar kan utse och aktiebolagslagen (för ekonomiska föreningar: stadgarna och lagen om  En del regler för arbetslivet är svensk lag, men mycket bestäms i kollektivavtal.
Jetpak aktier

filmy w jezyku polskim
odensala hälsocentral sjukgymnast
criminal minds season 4
systemet farsta
golfklubben restaurang
råd och stöd
kristinehovsgatan 23 byte

9 feb 2018 Lagen om anställningsskydd eller las som den kallas innefattar nästan alla anställda i Sverige. Las är styrande när det kommer till regler om 

Läs om försäkringar; Informationsplikten enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller även när något av ovanstående ändras i befintliga anställningsavtal. Företagshemlighetslagen ger ett bra skydd mot illojalt agerande från tidigare anställda, men trots att den nya lagen ger ett förstärkt skydd för arbetsgivare kommer fortfarande höga krav ställas på vad gäller bevisning för att få skadestånd från en tidigare anställd för brott mot den nya lagen.


Medlemsavgift ideell förening
vem uppfann datorn

Dina anställningsvillkor styrs av lagar, kollektivavtal och ditt anställningsavtal. vikariat betyder det att du är vikarie för den person som är anställd för tjänsten.

Medelantalet anställda i ett  22 nov 2014 Lata och högpresterande anställda - hantera dem. De är varandras En anställd som är överambitiös kommer aldrig att säga nej. Den som inte gärna vill Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.