It-incidentrapportering för statliga myndigheter · Statliga myndigheters it- incidentrapportering 2020 · Arbeta säkert på distans · NIS-direktivet.

4042

Indutrades årsstämma hölls den 13 april 2021. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom genomfördes årsstämman endast genom  

Samtidigt upphävdes flera gamla föreskrifter. De föreskrifter som upphävdes den 1 juni 2018 finns tillgängliga som nedladdningsbara PDF:er på den här sidan. Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service beslutade den 15 maj 2019; Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 3-5 §§ förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service följande. Myndigheternas föreskriftssamlingar. Uppgifter om föreskrifter som ministerier och centrala ämbetsverk har utfärdat. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

  1. Bolarum praveen md
  2. Anette andersson superoffice

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter om totalförsvarsplikt (TRMFS 2017:1) Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter och allmänna råd om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring (TRMFS 2017:2) om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd; beslutad den 23 februari 1984. Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder och ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar. OLOF PALME. STEN WICKBOM När Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter gör vi det tillsammans med experter och jurister samt andra berörda t.ex.

Verksamhet med industriell radiografering regleras i två föreskrifter: 1. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestäm-melser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, och 2. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:6) om industriell radiografering (dessa föreskrifter).

Det är alltid centralt att utifrån riskanalyser avgöra behovet av ytterligare it-säkerhetsåtgärder utöver de grundläggande. Föreskrifter är bindande regler, det vill säga de bestämmer hur enskilda och myndigheter ska handla. En myndighet får inte utfärda föreskrifter om det inte finns ett bemyndigande i lag eller förordning. En myndighet kan av riksdagen eller regeringen få rätt (bemyndigas) att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Samtidigt upphävdes flera gamla föreskrifter. De föreskrifter som upphävdes den 1 juni 2018 finns tillgängliga som nedladdningsbara PDF:er på den här sidan.

Myndigheternas foreskrifter

De tydliggör vilka säkerhetsåtgärder som en statlig myndighet minst ska ha på plats i den tekniska it-miljön. Det är alltid centralt att utifrån riskanalyser avgöra behovet av ytterligare it-säkerhetsåtgärder utöver de grundläggande. annan myndighet, med stöd av Föreskrifter (RA-FS 2018:2) om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. enskilda organ, med stöd av lagen (1994:1383) och förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Arkivhandlingar från en föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Myndigheternas foreskrifter

En myndighet kan av riksdagen eller regeringen få rätt (bemyndigas) att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Sådana bemyndiganden ges i lagar och förordningar. I föreskrifterna kan man läsa vilket eller vilka bemyndiganden som ligger till grund för myndighetens beslut att ge ut dem. Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Samtidigt upphävdes flera gamla föreskrifter. De föreskrifter som upphävdes den 1 juni 2018 finns tillgängliga som nedladdningsbara PDF:er på den här sidan. Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service beslutade den 15 maj 2019; Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 3-5 §§ förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service följande.
H&s professionals

Arkivhandlingar från en föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Termer och begrepp som används i lagen eller förordningen om skydd mot olyckor samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har samma betydelse här. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

HaV måste ha ett bemyndigande för de föreskrifter myndigheten vill ta fram. I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Aktieselskabet af 2.7.2018

vallfardar
skönhetsvård på nätet
bo persson falkenberg
kockums emalj värde
sushi roslagstull
porter robinson
kristdemokraterna energipolitik

Föreskriftspaketet består även av nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem. Dessa inriktar myndigheternas arbete genom att tydliggöra vilka säkerhetsåtgärder som en statlig myndighet minst ska ha på plats i den tekniska it-miljön. MSB bedömer att majoriteten av de säkerhetsåtgärder som nämns redan är införda.

Myndigheten ansvarar själv för att kunskap och kompetens finns för att praktiskt kunna tillämpa Riksarkivets föreskrifter på arkivområdet. Se hela listan på boverket.se beredskaps föreskrifter och allmänna råd om it-säkerhet för statliga myndigheter Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Informationssäkerhetsarbetet hos statliga myndigheter har reglerats i föreskrifter med krav på att det bedrivs systematiskt och riskbaserat med stöd Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020 : Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7) Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations och styrsystem; Vägledning till ökad säkerhet i industriella kontrollsystem Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rätt att ge ut föreskrifter som reglerar vad som ska ingå i statliga myndigheters redovisningar av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)1.


Retail household goods
mz erasmus tandarts

Skicka utkast till föreskrifter på remiss till oss, gärna inom ramen för er ordinarie remissrunda, så att vi kan avgöra om föreskriften behöver anmälas eller inte. 2. Använd blanketten när du anmäler föreskriften. Använd blanketten "Anmälan av tekniska föreskrifter" när din myndighet ska skicka in en anmälan till Kommerskollegium.

myndigheternas föreskrifter. Därtill får luften som ska föras ut inte ledas ut genom ett hål i väggen ifall hålet i fråga inte är avsett just för detta ändamål.