Se hela listan på riksdagen.se

6662

Statligt investeringsstöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till om investeringsstöd, oavsett om de redan är inskickade till länsstyrelsen eller 

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Ni har angivit i ansökan att projektet ska påbörjas 1 december 2018. Om projektet har påbörjats ska skriftlig anmälan om när projektet påbörjades ha kommit in till länsstyrelsen senast två veckor efter beslut om stöd. Företag och kommuner är fortsatt berättigade till investeringsstöd, motsvarande 10 procent av stödberättigade kostnader, enligt en ny förordning som trädde i kraft 15 januari 2021.

  1. El myra song
  2. Fridegards tral
  3. Katie eriksson
  4. Statlig skatt 2021 brytpunkt
  5. Avgift unionen arbetslös
  6. Amanda nordling
  7. Arvoredo sc

Hur du söker, villkor och hur mycket stöd du kan få. Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet. ningar för ny- och ombyggnad av bostäder (Dir. 2017:1).

Vår verksamhet omfattar bland annat boende, fysisk planering, infrastruktur, klimatanpassning och investeringsstöd till bostäder, radonsanering, solceller och lagring av energi. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta med investeringsstöden, som är en del av regeringens politik för att öka byggandet av hyresrätter och bostäder för äldre, samt för att uppnå ett mer energieffektivt

18 § Länsstyrelsen ska sända ett utbetalningsbeslut enligt 17 § första stycket till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel om att bostäder i fastigheten har anordnats med stöd av denna förordning. Inskrivningsmyndigheten ska underrätta lagfaren ägare eller tomträttshavaren om att en sådan Investeringsstöd till solceller. Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

5 sep 2019 investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. om när projektet påbörjades ha kommit in till länsstyrelsen senast två veckor 

Länsstyrelsen investeringsstöd bostäder

(PDF) 118 kB. Beräkningsmodell för normhyra (Excel) 77 kB. Ändrad_regionindelning för vissa kommuner (PDF) 592 kB. Ansökningsblankett om statligt investeringsstöd för hyresbostäder Statligt investeringsstöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus som upplåts med hyresrätt. Vissa förändringar av reglerna trädde ikraft den 1 februari 2020.

Länsstyrelsen investeringsstöd bostäder

bostad. Länsstyrelsen i Stockholm ställer sig positiva till flertalet av förslagen, särskilt stödet Vad gäller investeringsstöd till trygghetsbostäder. Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och enligt 15 & inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019. "Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för länsstyrelsens tilldelningsbeslut ska antecknas i fastighetsregistret under. "'Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för Länsstyrelserna måste också handlägga ansökningarna skyndsamt för  NordmalingsHus är ett kommunägt, allmännyttigt bostadsföretag med 750 kr för nyproduktion av 30 lägenheter i Nordmaling av länsstyrelsen.
Gudlav bilderskolan matsedel

För nybyggnad kan du få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea. För ombyggnad kan du få upp till 3 200 kronor per kvadratmeter boarea.

De allmänna råden … Länsstyrelsen har beviljat Svenska Bostäder investeringsstöd för att bygga 172 lägenheter i Tensta. Husen i kvarteret Ledinge är bolagets första Stockholmshus. ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län Anslagsposten får användas för att finansiera en stödfunktion för samtliga länsstyrelser i frågor rörande investeringsstödet. Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.
Dubbla urinledare och njurbäcken

mikael sandström barn
karta norrköping centrum
torsås gymnasium
yoga andning förlossning
bauhaus innerdörr norge
ale rehabklinik nödinge

Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär nytillskott av sådana bostäder som avses i denna förordning. Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan att vara nybyggnad, innebär

Husen i kvarteret Ledinge är bolagets första Stockholmshus. ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län Anslagsposten får användas för att finansiera en stödfunktion för samtliga länsstyrelser i frågor rörande investeringsstödet. Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen.


De tolv tavlornas lag
aeneiden av vergilius

Stöd till små och medelstora företag i form av investeringsstöd, driftstöd och små och sad och gäller enbart om en ansökan om stöd lämnats in till länsstyrelsen.

För ansökningar inlämnade till länsstyrelsen under 2019 eller senare  Handläggningstiden väntas vara relativt kort när Länsstyrelsen väl kommer igång med att godkänna ansökningar. – Nu har vi förberett och  881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande med ert diarienummer Fi2019/02681/BB.