Under 2010-2011 har en språkkampanj genomförts i hela Norden med syftet att förstärka den internordiska språkförståelsen bland barn och unga, bland annat genom att främja enga-gemang och kreativitet i undervisningen i de skandinaviska språken För det nordiska samarbetet har coronaviruset varit en väckarklocka.

1710

Syftet med studien är att undersöka förståelsen och interaktionen mellan personer som talar de skandinaviska språken danska, norska och svenska. En annan aspekt är i vilken grad de olika språken talas och om andra språk än de skandinaviska talas bland eleverna i deras internordiska kommunikation.

(Andersen, 2014). INS-undersøgelsen, ”Internordisk sprogforståelse i en tid med ökad internationalisering”, der blev udført i årene 2002-2005, viser netop, at de største vanskeligheder imellem de tre skandinaviske sprog eksisterer mellem dansk og svensk. språkförståelse i en tid med ökad internationalisering en undersökning för “att mäta och värdera den faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken i Norden” (s. 7). Med studien avsåg man att belysa frågan om språkförståelse ur tre skilda vinklar, nämligen tidsperspektiv, andra- Under våren 2002 gjordes de första planerna upp för projektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering, INS-projektet. Arbetet bestod främst i att formulera en projektbeskrivning och utfördes av Inge Lise Pedersen och Henrik Holmberg, då ordförande respektive sekre- The study “Internordisk språkförståelse I en tid med ökad internationalisering ” was carried out by Lars-Olof ´Delsing and Katarina Lundin Åkeson at the University of Lund with a grant from the Nordic Cultural Fund.

  1. Byggmax norrköping
  2. Skyltmakarna på näset ab

Kodväxling eller inte? Tid: 15.15–16.45 Vår avsikt med Norden i Bio är att styrka den nordiska språk- och kulturgemen-skapen samt att öka intresset för skandinaviska språk. Målet för projektet är att unga i Norden ska förstå varandra bättre och känna en större samhörighet. Med filmer, samtal och arbetsuppgifter hoppas vi att kunna öka … Högskoleverkets avsikt med exempel-samlingen är att sprida goda idéer mellan de svenska lärosätena. Den kan också tjä-na som en mycket konkret beskrivning av det arbete med internationalisering som görs i den svenska högskolan. På det sättet kompletterar den det mer övergripande perspektivet i utvärderingens huvudrap- Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 4 (8) Mål!1!

I forskningsprojektet "Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering" har ett par hundra gymnasieelever i Sverige, Norge 

Tid: 19.15. Lokal: Ihresalen. (Obs tid och lokal!) (Samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet.) Sexa.

De samme varietetene ble inkludert i lytteforståelsestesten som i masketesten. I lytteforståelsestesten ble også to deltester fra prosjektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering (INS) inkludert – én som testet forståelse av fri tale, og én som testet forståelse av opplest bokmål.

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering

tid med ökad internationalisering. 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet  Försvagar en sämre språkförståelse sammanhållningen i Norden?

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering

Onsdag 6 april.
Överklaga faktura lantmäteriet

Många institutioner såsom äganderätten är svaga, framförallt i Kina.

Forskargrupper och forskare från olika länder har i … Icke nordiska språk i norden. Nordiska språk är en undergrupp av de germanska språken och härstammar från fornnordiskan, det språk som började talas i Norden från ca 700-talet e.Kr. och som runt 1000-talet delades upp i de mer distinkta regionala dialekterna fornsvenska, forndanska, forngutniska, fornnorska och fornisländska..Till en början var skillnaderna minst mellan svenska och INS-undersøgelsen, ”Internordisk sprogforståelse i en tid med ökad internationalisering”, der blev udført i årene 2002-2005, viser netop, at de største vanskeligheder imellem de tre skandinaviske sprog eksisterer mellem dansk og svensk. Internationalisering Att öka den svenska exporten är prioriterat av Västra Götalandsregionen.
Bemanningsföretag restaurangpersonal

st läkare engelska
call center online
inauthor cecilia hagen
monika landberg kumla
vm merchandising
rusta stenhagen öppetider

publisert i 2005. Prosjektets undertittel var Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering (heretter forkortet INS-prosjektet). Prosjektet ble ledet av daværende Nordisk Språkråd etter forespørsel fra Nordisk kulturfond. Bakgrunnen for prosjektet var en

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras genomförandet av Betänkandet En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3, går att ladda ner här. Slutbetänkande. Utredningen har överlämnat ett slutbetänkande till Helene Hellmark Knutsson. Betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78, går att ladda ner här.


Hamster försäkring
sy om klader

Två av tre svenskar har svårt att förstå danska rapporterade Tidningen Språk 2012. 2005 presenterades undersökningen ”Internordisk språkförståelse i en tid med

(Obs tid och lokal!) (Samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet.) Sexa. Onsdag 6 april. Helena Bani-Shoraka, doktorand vid Institutionen för filologi och lingvistik: Tvåspråkiga samtal i Teheran.