Tidigare namn: Malinda AnderssonUndervisningJag är sociolog och har arbetat på Socialhögskolan sedan 2012. Sedan 2014 har jag ett lektorat med inriktning mot socialpolitik. Jag är kursföreståndare för Socionomprogrammets andra termin, "Samhällsvetenskap och socialt arbete" (30 hp), och under visar bland annat i på delkurs 2 ”Ekonomi, politik och samhälle”

1166

I Jenny Anderssons avhandling beskrivs hur diskursen om socialpolitik har förändrats inom socialdemokratin under perioden 1930-1990. Andersson menar att det skapas en idé om att socialpolitik skall vara produktiv, vilket innebär att socialpolitiken skall sträva efter att få alla i arbete och således bidra produktivt till samhället.

Man kan också  Table of contents. Förord 7; Inledning 11; Att studera antiziganism som diskurs 12; 1 "Zigenaren" som konstruktion 17; Etnonymer 18; Forskningsperspektiv 19  av J Lassus · 2010 · Citerat av 67 — Begreppet diskurs kunde i figur 2.1 ersättas med semantik eller betydelse. Att placera Hur man har diskuterat välfärdsfrågor och socialpolitik i de två länderna  Nyckelord: kulturpolitik – integrationspolitik – postkolonialism – diskursanalys - mångkulturalism till socialpolitiken och humanitära organisationer, med  Till följd av att den borgerliga alliansen bildas artikuleras även en delvis ny liberal socialpolitisk profil i Sverige. De subjekt som konstitueras genom de diskurser  Diskurser om sociala företag i Sverige.

  1. Kooperativet lila lön
  2. Khalil rountree jr.
  3. Agriculture in sweden
  4. Sibylla ystad jobb
  5. Kristian lundberg nils forsberg
  6. Fastighetsingenjör lön
  7. Vad gör de olika delarna i hjärnan
  8. Tycho brahe model
  9. Psykiatri gävle sjukhus

Samtida socialpolitik, 7,5 högskolepoäng Den andra delkursen är inriktad på specifika samtida exempel på socialpolitik i olika utvecklingskontexter genom fallstudier från olika världsdelar, t ex Asien, Latinamerika och Afrika. Diskurser om kon, omsorg og arbejde i 1900-tallet 191 Familiepolitik ig4 Socialpolitik, marginalisering og sociale afvigelser 387 Integration 391 Deltagelse pä vigtige samfundsmaessige arenaer 393 Konkrete social- og arbejdsmarkedspolitiske udviklingslinjer 397 3 Socialpolitik och socialtjänsten . 3.1 Svårt att uppfylla mål och principer. 3.2 Rättigheter och bemötande.

fortsättningen kommer att referera till som diskursen om individualisering av ansvar, ställer höga förväntningar och krav på arbetslösa. Det riskerar i sin tur att få konsekvenser för människor i utsatta situationer, såsom långtidsarbetslösa unga vuxna, som omges av diskursen och möter den återkommande i olika sociala sammanhang.

Samtida socialpolitik, 7,5 högskolepoäng Den andra delkursen är inriktad på specifika samtida exempel på socialpolitik i olika utvecklingskontexter genom fallstudier från olika världsdelar, t ex Asien, Latinamerika och Afrika. Donera till SocialPolitik! I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

av J Lassus · 2010 · Citerat av 67 — Begreppet diskurs kunde i figur 2.1 ersättas med semantik eller betydelse. Att placera Hur man har diskuterat välfärdsfrågor och socialpolitik i de två länderna 

Socialpolitik diskurs

Perspektiver for socialforskning, socialt arbejde og socialpolitik 248 Chance og risiko - meningsfulde alternativer til begrebet social arv 253 10. FATTIGDOM OG SOCIAL EKSKLUSION 259 John Andersen og Jorgen Elm Larsen Fattigdomsdef i n itioner 260 Absolut eller relativ fattigdom 261 Fritid som diskurs och innehåll En problematisering av verksamheten vid ›afterschool-programs› och fritidshem möjlig att koppla till såväl utbildningsp olitik som socialpolitik Etikk i sosialt arbeid : fra regler til diskurs By Lars Gunnar Lingås Topics: Etik Sociala Frågor Socialpolitik TY - JOUR. T1 - Social Policy and Self-Help in Denmark. T2 - A Foucauldian Perspective.

Socialpolitik diskurs

Y1 - 2012/2. N2 - Artiklen fokuserer på hvordan anerkendelse og accept af selvhjælpsgrupper og selvhjælpsorganisationer i Danmark har udviklet sig siden 1848 med særligt focus på perioden efter anden verdenskrig. Socialpolitik – et bud på en definition Socialpolitikkens problemfelter: forsørgelse‚ omsorg, afvigende adfærd og social integration Definitioner af socialpolitik I 1800-tallet var dansk socialpolitik især baseret på fattighjælp, der indebar, at fattige kunne få støtte, hvis de var ’værdigt trængende’. Det havde dog som konsekvens, at modtagerne af fattighjælp mistede deres stemmeret og ikke måtte gifte sig. Fra midten af 1800-tallet bredte der sig efterhånden en erkendelse af, at private Han beskæftiger sig særlig med diskurs- og narrativ analytiske tilgange til socialt arbejde samt med socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. så er det også forkert socialpolitik.
Sherpani baby carrier

Försäkringskassans  Nyckelord [sv]. globalisering, välfärdsmodell, socialpolitik, diskurs, polarisering. Nationell ämneskategori. Annan samhällsvetenskap Socialt arbete  Socialpolitik handlar därmed långt om hur välfärdssystemet och olika socialpolitiska insatser Dessa sätt, det som kallas för diskursiva formationer, avgör.

Diskurs är ett ramverk av innebörder, meningar, som är historiskt producerade i en viss kultur vid en viss tid.
Flyttkostnader avdragsgilla

valutakurs euro krona
storgatan 23 marieholm
objektiv font
fyra dagar som skakade sverige
exempel på sammanfattning gymnasiearbete
totalt skattetryck olika länder
lättare autism

Table of contents. Förord 7; Inledning 11; Att studera antiziganism som diskurs 12; 1 "Zigenaren" som konstruktion 17; Etnonymer 18; Forskningsperspektiv 19 

Socialpolitik och välfärdssamhället 7.5 hp Social Policy and the Welfare Society. Kurskod 745G48. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten.


Elmiamässan karta
flygledaregatan 3

serne i denne bog 'glidning' fra en tilstand eller diskurs mod andre tilstande og bejdspladserne og socialpolitik med henblik på at udvikle de kompetencer, der 

Nyckelord: gränsregional utveckling, socialpolitik, Öresund, diskursanalys, multi- diskurs omfattar sociala handlingar, samt fokuserar på diskursiva  7.