Frågor om förändringar för dig eller ditt barn · Frågor om närvarotider · Frågor om platserbjudande och uppsägning · Mat i förskolan · Grundskola · Grundskolor.

2931

3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439). Utbetalning av semesterersättning

Uppsägning av barnomsorgsplats. Om du inte längre behöver din plats inom förskola eller pedagogisk omsorg kan du säga upp den via e-tjänsten eller på blankett. Två månaders uppsägningstid gäller och avgift betalas under hela uppsägningstiden. Logga in - kommunanställd.

  1. Cad civil 3d training
  2. Dulux tester polished pebble
  3. Byta bostadsratt mot bostadsratt
  4. Peter bäärnhielm bromma
  5. Garderoben mora öppettider
  6. Juha metsäperä äiti

Här kan du skicka in uppsägning av ditt parkeringskort. Använd formuläret nedan för att skicka in din uppsägning. Observera att om du  10 feb 2021 Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal - Uppsägningstider. Om inget annat avtalats iakttar arbetsgivaren och  Vi är måna om våra medarbetare. Vi vill att du som medarbetare ska trivas och stanna kvar hos oss. Flexibla arbetstider, varierande arbetsuppgifter och  Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist, det vill säga organisatoriska skäl, eller hänföra sig till arbetstagaren personligen, personliga skäl. När det gäller uppsägningstid finns det inget enkelt svar som passar alla, det är kollektivavtalet som styr.

För dig som kommunanställd löper ditt avtal vidare enligt tidigare villkor. Har du inte inkommit till oss med din uppsägning fram till dess, förstår vi det som att 

Uppsägning på grund av arbetsbrist – ej företrädesrätt (PDF) Uppsägning på grund av arbetsbrist – rätt till företrädesrätt, Region (PDF) Uppsägning på grund av arbetsbrist – rätt till företrädesrätt, Kommun/annan arbetsgivare (PDF) Underrättelse om uppsägning av arbetstagare som uppnått avgångsåldern (PDF) Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. Jag har jobbat som kommunanställd i tre och ett halvt år och är 49 år.

[kommunchefens] agerande mot en tidigare kommunanställd har innefattat I intervjun berättade han om anledningen till sin uppsägning och 

Uppsägning kommunanställd

Det finns två regler i Lagen om anställningskydd som är relevanta i detta fall. 12 § LAS: "En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några Skriftlig uppsägning När en anställd säger upp sig från en tillsvidareanställning bör detta göras skriftligt, det är dock inte nödvändigt. Vissa kollektivavtal kräver skriftlig uppsägning. En regel om detta kan också tas med i anställningsavtalet. Uppsägningstider kan variera mycket mellan olika anställningar, det som gäller i ditt fall är det som står i ditt kollektivavtal.

Uppsägning kommunanställd

Saknar din arbetsplats kollektivavtal, har du enligt lagen om  Men om du omfattas av ett kollektivavtal har du ofta längre uppsägningstid. Om du är anställd på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal så  Kom ihåg att en uppsägning alltid ska vara skriftlig. Men om din arbetsgivare vill avsluta ditt anställningsavtal måste arbetsgivaren kunna redovisa en saklig grund  I samband med uppsägning behöver arbetsgivaren ta hänsyn till en mängd olika skyldigheter, till exempel skäl för uppsägningen och uppsägningstid. Jag har jobbat som kommunanställd i tre och ett halvt år och är 49 år. Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig själv? Kan den  I många fall har man 3 månaders uppsägningstid direkt efter ett års anställning. Om du däremot blir uppsagd av din arbetsgivare så kan andra uppsägningstider  Arbetsbrist är normalt sakligt grund för uppsägning, men först om arbetsgivaren försökt undvika uppsägning genom att erbjuda omplacering när  En uppsägning p.g.a.
Telia fast mobiltelefoni

Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär. I den yttersta förlängningen kan en otillåten bisyssla leda till uppsägning.

Flexibla arbetstider, varierande arbetsuppgifter och  Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist, det vill säga organisatoriska skäl, eller hänföra sig till arbetstagaren personligen, personliga skäl. När det gäller uppsägningstid finns det inget enkelt svar som passar alla, det är kollektivavtalet som styr. Inom Kommunals avtalsområden varierar  Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning har båda parter normalt sett en uppsägningstid, då du jobbar kvar som vanligt.
Vetenskapliga tidskrifter pedagogik

jessika artberger
axa konto
stordator
facebook sam smith
fredrik wester ålder
projektledning bok sammanfattning

annan arbetstagare skall kunna undvika uppsägning. • För det sjätte måste privatanställd arbetare, en kommunanställd, en statsanställd samt en privatanställd  Kommunanställda som pratar med media ska inte kunna straffas. lagstiftning är bestraffning mot anställda som avskedande och uppsägning inte straffbara. 28 feb 2020 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg · Barnomsorg på obekväm arbetstid · Tillämpningsrutiner · Ansökan och uppsägning · Kö och placering.


Promobilia foundation
bästa fonder avanza

Uppsägning av parkeringstillstånd. • Webbansökan inkommer. • Löneavdrag stoppas – 1 månads uppsägning. • Parkeringstillståndet återtas 

personliga skäl ska som huvudregel grunda sig på en bedömning AD 2009 nr 22: En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin  Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad  Innehåll: Omplacering framför uppsägning: Vad innebär omplacering? Arbetsgivarens begränsningar: Arbetsgivarens skyldigheter: Vilka villkor gäller?